โครงการ ชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 47
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการ ชุมชนบ้านศาลาดอน  ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านศาลาดอน

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0001.jpgออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0002.jpgออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0003.jpgออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0004.jpgออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0005.jpgออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0006.jpgออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0007.jpgออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0008.jpgออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0009.jpgออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0010.jpgออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0011.jpgออกกำลังกายศาลาดอน_๑๘๑๐๑๘_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ