โครงการคัดกรองวัณโรคปอดเชิงรุก บ้านหัวฝาย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 138
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการคัดกรองวัณโรคปอดเชิงรุก บ้านหัวฝาย ในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวฝาย

ไฟล์ภาพประกอบ

วัณโรคหัวฝาย_๑๘๐๙๑๐_0004.jpgวัณโรคหัวฝาย_๑๘๐๙๑๐_0006.jpgวัณโรคหัวฝาย_๑๘๐๙๑๐_0007.jpgวัณโรคหัวฝาย_๑๘๐๙๑๐_0008.jpgวัณโรคหัวฝาย_๑๘๐๙๑๐_0011.jpgวัณโรคหัวฝาย_๑๘๐๙๑๐_0010.jpgวัณโรคหัวฝาย_๑๘๐๙๑๐_0009.jpgวัณโรคหัวฝาย_๑๘๐๙๑๐_0002.jpgวัณโรคหัวฝาย_๑๘๐๙๑๐_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ