โครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับ ชุมชนกล้วยม่วง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 96
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายศุภกิจ  หอมแก่นจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประะานในการเปิดโครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับ ชุมชนกล้วยม่วง ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ.รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง

ไฟล์ภาพประกอบ

พยาธิใบไม้กล้วยม่วง_๑๘๐๙๑๐_0001.jpgพยาธิใบไม้กล้วยม่วง_๑๘๐๙๑๐_0002.jpgพยาธิใบไม้กล้วยม่วง_๑๘๐๙๑๐_0003.jpgพยาธิใบไม้กล้วยม่วง_๑๘๐๙๑๐_0004.jpgพยาธิใบไม้กล้วยม่วง_๑๘๐๙๑๐_0007.jpgพยาธิใบไม้กล้วยม่วง_๑๘๐๙๑๐_0008.jpgพยาธิใบไม้กล้วยม่วง_๑๘๐๙๑๐_0009.jpgพยาธิใบไม้กล้วยม่วง_๑๘๐๙๑๐_0010.jpgพยาธิใบไม้กล้วยม่วง_๑๘๐๙๑๐_0013.jpgพยาธิใบไม้กล้วยม่วง_๑๘๐๙๑๐_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ