โครงการการบริโภคปลอดภัยห่างไกลสารเคมีชุมชนสันติภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 117
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการบริโภคปลอดภัยห่างไกลสารเคมีชุมชนสันติภาพ ในวันที่ 2 กันยายน 2561

ไฟล์ภาพประกอบ

สารเคมีสันติภาพ_๑๘๐๙๐๓_0003.jpgสารเคมีสันติภาพ_๑๘๐๙๐๓_0005.jpgสารเคมีสันติภาพ_๑๘๐๙๐๓_0009.jpgสารเคมีสันติภาพ_๑๘๐๙๐๓_0012.jpgสารเคมีสันติภาพ_๑๘๐๙๐๓_0008.jpgสารเคมีสันติภาพ_๑๘๐๙๐๓_0011.jpgสารเคมีสันติภาพ_๑๘๐๙๐๓_0016.jpgสารเคมีสันติภาพ_๑๘๐๙๐๓_0005.jpgสารเคมีสันติภาพ_๑๘๐๙๐๓_0010.jpgสารเคมีสันติภาพ_๑๘๐๙๐๓_0008.jpgสารเคมีสันติภาพ_๑๘๐๙๐๓_0004.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ