โครงการชุมชนกลางทุ่งร่วมใจป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 84
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนกลางทุ่งร่วมใจป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกลางทุ่ง

ไฟล์ภาพประกอบ

บ้านกลางทุ่ง_๑๘๐๙๐๓_0001.jpgบ้านกลางทุ่ง_๑๘๐๙๐๓_0002.jpgบ้านกลางทุ่ง_๑๘๐๙๐๓_0004.jpgบ้านกลางทุ่ง_๑๘๐๙๐๓_0006.jpgบ้านกลางทุ่ง_๑๘๐๙๐๓_0009.jpgบ้านกลางทุ่ง_๑๘๐๙๐๓_0017.jpgบ้านกลางทุ่ง_๑๘๐๙๐๓_0020.jpgบ้านกลางทุ่ง_๑๘๐๙๐๓_0018.jpgบ้านกลางทุ่ง_๑๘๐๙๐๓_0013.jpgบ้านกลางทุ่ง_๑๘๐๙๐๓_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ