โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู สุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ชุมชนบ้านต้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 96
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นางแสงเทียน  ถาคำฟู สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประะานในการเปิดโครงการส่งเสริม ฟื้นฟู สุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ชุมชนบ้านต้า ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ผู้ป่วยเรื้อรังบ.ต้า_๑๘๐๘๒๒_0001.jpgผู้ป่วยเรื้อรังบ.ต้า_๑๘๐๘๒๒_0002.jpgผู้ป่วยเรื้อรังบ.ต้า_๑๘๐๘๒๒_0006.jpgผู้ป่วยเรื้อรังบ.ต้า_๑๘๐๘๒๒_0005.jpgผู้ป่วยเรื้อรังบ.ต้า_๑๘๐๘๒๒_0008.jpgผู้ป่วยเรื้อรังบ.ต้า_๑๘๐๘๒๒_0011.jpgผู้ป่วยเรื้อรังบ.ต้า_๑๘๐๘๒๒_0014.jpgผู้ป่วยเรื้อรังบ.ต้า_๑๘๐๘๒๒_0017.jpgผู้ป่วยเรื้อรังบ.ต้า_๑๘๐๘๒๒_0016.jpgผู้ป่วยเรื้อรังบ.ต้า_๑๘๐๘๒๒_0021.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ