โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายให้เหมาะสม ของภาคีสุขภาพ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 315
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายให้เหมาะสม ของภาคีสุขภาพ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ครั้งที่ 6 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ.วัดบ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

c7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0005.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0003.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0008.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0009.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0014.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0016.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0020.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0021.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0023.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0025.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0029.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0031.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0004.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0011.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218498860351_๑๘๐๘๑๔_0018.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ