โครงการ ทูบี no1. ต่อต้านยาเสพติดเขต รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 609
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ทูบี no1. ต่อต้านยาเสพติดเขต รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561  ณ.ห้องประชุมศรีสังวาลย์ รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์

ไฟล์ภาพประกอบ

ToBeNo.1โทกหัวช้าง_๑๘๐๖๒๕_0001.jpgToBeNo.1โทกหัวช้าง_๑๘๐๖๒๕_0002.jpgToBeNo.1โทกหัวช้าง_๑๘๐๖๒๕_0006.jpgToBeNo.1โทกหัวช้าง_๑๘๐๖๒๕_0008.jpgToBeNo.1โทกหัวช้าง_๑๘๐๖๒๕_0012.jpgToBeNo.1โทกหัวช้าง_๑๘๐๖๒๕_0013.jpgToBeNo.1โทกหัวช้าง_๑๘๐๖๒๕_0003.jpgToBeNo.1โทกหัวช้าง_๑๘๐๖๒๕_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ