โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายให้เหมาะสม ของภาคีสุขภาพ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 363
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต ใจแก้วแดง และ นายน้อม สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายให้เหมาะสม ของภาคีสุขภาพ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ครั้งที่ 4 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกาศเมฆ

ไฟล์ภาพประกอบ

20180617_๑๘๐๖๑๘_0012.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0013.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0004.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0001.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0002.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0010.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0019.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0025.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0033.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0032.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0005.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0006.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0027.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0002.jpg20180617_๑๘๐๖๑๘_0008.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ