โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ชุมชนแพะดอนตัน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 1414
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ชุมชนแพะดอนตัน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแพะดนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

ดูแลผู้ป่วยแพะดอนตัน_๑๘๐๖๐๔_0001.jpgดูแลผู้ป่วยแพะดอนตัน_๑๘๐๖๐๔_0002.jpgดูแลผู้ป่วยแพะดอนตัน_๑๘๐๖๐๔_0004.jpgดูแลผู้ป่วยแพะดอนตัน_๑๘๐๖๐๔_0005.jpgดูแลผู้ป่วยแพะดอนตัน_๑๘๐๖๐๔_0008.jpgดูแลผู้ป่วยแพะดอนตัน_๑๘๐๖๐๔_0009.jpgดูแลผู้ป่วยแพะดอนตัน_๑๘๐๖๐๔_0012.jpgดูแลผู้ป่วยแพะดอนตัน_๑๘๐๖๐๔_0013.jpgดูแลผู้ป่วยแพะดอนตัน_๑๘๐๖๐๔_0014.jpgดูแลผู้ป่วยแพะดอนตัน_๑๘๐๖๐๔_0010.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ