โครงการชุมชนแพะดอนตันร่วมใจ ป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 566
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนแพะดอนตันร่วมใจ ป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแพะดอนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

วัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0001.jpgวัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0002.jpgวัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0004.jpgวัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0005.jpgวัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0007.jpgวัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0009.jpgวัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0010.jpgวัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0012.jpgวัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0011.jpgวัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0016.jpgวัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0019.jpgวัณโรคแพะดอนตัน_๑๘๐๕๒๘_0017.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ