โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันโลหิตสูฃ ชุมชนจิตต์อารี

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 608
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ชุมชนจิตต์อารี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์์ชุมชนจิตต์อารี

ไฟล์ภาพประกอบ

โรคเรื้อรังจิตอารีย์_๑๘๐๕๒๘_0001.jpgโรคเรื้อรังจิตอารีย์_๑๘๐๕๒๘_0002.jpgโรคเรื้อรังจิตอารีย์_๑๘๐๕๒๘_0003.jpgโรคเรื้อรังจิตอารีย์_๑๘๐๕๒๘_0004.jpgโรคเรื้อรังจิตอารีย์_๑๘๐๕๒๘_0005.jpgโรคเรื้อรังจิตอารีย์_๑๘๐๕๒๘_0006.jpgโรคเรื้อรังจิตอารีย์_๑๘๐๕๒๘_0007.jpgโรคเรื้อรังจิตอารีย์_๑๘๐๕๒๘_0008.jpgโรคเรื้อรังจิตอารีย์_๑๘๐๕๒๘_0010.jpgโรคเรื้อรังจิตอารีย์_๑๘๐๕๒๘_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ