โครงการให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดคัน ชุมชนกาศเมฆ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 497
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดคัน ชุมชนกาศเมฆ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆ

ไฟล์ภาพประกอบ

หลอดเลือดสมองฯกาศเมฆ_๑๘๐๕๒๑_0001.jpgหลอดเลือดสมองฯกาศเมฆ_๑๘๐๕๒๑_0005.jpgหลอดเลือดสมองฯกาศเมฆ_๑๘๐๕๒๑_0007.jpgหลอดเลือดสมองฯกาศเมฆ_๑๘๐๕๒๑_0008.jpgหลอดเลือดสมองฯกาศเมฆ_๑๘๐๕๒๑_0009.jpgหลอดเลือดสมองฯกาศเมฆ_๑๘๐๕๒๑_0013.jpgหลอดเลือดสมองฯกาศเมฆ_๑๘๐๕๒๑_0011.jpgหลอดเลือดสมองฯกาศเมฆ_๑๘๐๕๒๑_0015.jpgหลอดเลือดสมองฯกาศเมฆ_๑๘๐๕๒๑_0004.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ