โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ บ้านย่าเป้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 465
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ บ้านย่าเป้า ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ.วัดย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

พัฒนาศักยภาพ ย่าเป้า_๑๘๐๕๒๑_0001.jpgพัฒนาศักยภาพ ย่าเป้า_๑๘๐๕๒๑_0003.jpgพัฒนาศักยภาพ ย่าเป้า_๑๘๐๕๒๑_0006.jpgพัฒนาศักยภาพ ย่าเป้า_๑๘๐๕๒๑_0012.jpgพัฒนาศักยภาพ ย่าเป้า_๑๘๐๕๒๑_0017.jpgพัฒนาศักยภาพ ย่าเป้า_๑๘๐๕๒๑_0024.jpgพัฒนาศักยภาพ ย่าเป้า_๑๘๐๕๒๑_0031.jpgพัฒนาศักยภาพ ย่าเป้า_๑๘๐๕๒๑_0029.jpgพัฒนาศักยภาพ ย่าเป้า_๑๘๐๕๒๑_0009.jpgพัฒนาศักยภาพ ย่าเป้า_๑๘๐๕๒๑_0025.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ