โครงการคัดกรองเชิงรุกเพื่อยับยั้งวัณโรคปี 2561 รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 2074
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการคัดกรองเชิงรุกเพื่อยับยั้งวัณโรคปี 2561 รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ.ร.ร.สศ.จิตอารีย์

ไฟล์ภาพประกอบ

วัณโรครพสตโทกหัวช้าง_๑๘๐๕๑๖_0001.jpgวัณโรครพสตโทกหัวช้าง_๑๘๐๕๑๖_0006.jpgวัณโรครพสตโทกหัวช้าง_๑๘๐๕๑๖_0011.jpgวัณโรครพสตโทกหัวช้าง_๑๘๐๕๑๖_0003.jpgวัณโรครพสตโทกหัวช้าง_๑๘๐๕๑๖_0004.jpgวัณโรครพสตโทกหัวช้าง_๑๘๐๕๑๖_0013.jpgวัณโรครพสตโทกหัวช้าง_๑๘๐๕๑๖_0012.jpgวัณโรครพสตโทกหัวช้าง_๑๘๐๕๑๖_0015.jpgวัณโรครพสตโทกหัวช้าง_๑๘๐๕๑๖_0027.jpgวัณโรครพสตโทกหัวช้าง_๑๘๐๕๑๖_0029.jpgวัณโรครพสตโทกหัวช้าง_๑๘๐๕๑๖_0033.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ