โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดและหลอดเหลือดสมอง ชุมชนสันติภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 360
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์  แปงสาย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดและหลอดเหลือดสมอง ชุมชนสันติภาพ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์สันติภาพ

ไฟล์ภาพประกอบ

S__32014338.jpgS__32014339.jpgS__32014340.jpgS__32014341.jpgS__32014342.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ