โครงการชุมชนชมพู ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 511
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายประดิษฐ์  เสริมสุข  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนชมพู ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านชมพู 

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลัง บ้านชมพู_๑๘๐๕๑๖_0001.jpgออกกำลัง บ้านชมพู_๑๘๐๕๑๖_0004.jpgออกกำลัง บ้านชมพู_๑๘๐๕๑๖_0006.jpgออกกำลัง บ้านชมพู_๑๘๐๕๑๖_0004.jpgออกกำลัง บ้านชมพู_๑๘๐๕๑๖_0009.jpgออกกำลัง บ้านชมพู_๑๘๐๕๑๖_0011.jpgออกกำลัง บ้านชมพู_๑๘๐๕๑๖_0016.jpgออกกำลัง บ้านชมพู_๑๘๐๕๑๖_0018.jpgออกกำลัง บ้านชมพู_๑๘๐๕๑๖_0020.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ