โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายให้เหมาะสม ของภาคีสุขภาพ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 374
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจักร์พงษ์  ธรรมใจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายให้เหมาะสม ของภาคีสุขภาพ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ครั้งที่ 3 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ผู้สูงอายุสัญจร_๑๘๐๕๐๗_0002.jpgคก.ผู้สูงอายุสัญจร_๑๘๐๕๐๗_0005.jpgคก.ผู้สูงอายุสัญจร_๑๘๐๕๐๗_0004.jpgคก.ผู้สูงอายุสัญจร_๑๘๐๕๐๗_0006.jpgคก.ผู้สูงอายุสัญจร_๑๘๐๕๐๗_0007.jpgคก.ผู้สูงอายุสัญจร_๑๘๐๕๐๗_0008.jpgคก.ผู้สูงอายุสัญจร_๑๘๐๕๐๗_0012.jpgคก.ผู้สูงอายุสัญจร_๑๘๐๕๐๗_0013.jpgคก.ผู้สูงอายุสัญจร_๑๘๐๕๐๗_0015.jpgคก.ผู้สูงอายุสัญจร_๑๘๐๕๐๗_0017.jpgคก.ผู้สูงอายุสัญจร_๑๘๐๕๐๗_0027.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ