โครงการชุมชนป่าแลว ร่วมใจป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 514
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนป่าแลว ร่วมใจป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าแลว

ไฟล์ภาพประกอบ

วัณโรคป่าแลว_๑๘๐๕๐๗_0001.jpgวัณโรคป่าแลว_๑๘๐๕๐๗_0002.jpgวัณโรคป่าแลว_๑๘๐๕๐๗_0003.jpgวัณโรคป่าแลว_๑๘๐๕๐๗_0004.jpgวัณโรคป่าแลว_๑๘๐๕๐๗_0005.jpgวัณโรคป่าแลว_๑๘๐๕๐๗_0006.jpgวัณโรคป่าแลว_๑๘๐๕๐๗_0009.jpgวัณโรคป่าแลว_๑๘๐๕๐๗_0010.jpgวัณโรคป่าแลว_๑๘๐๕๐๗_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ