โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนกล้วยหลวงห่วงใยไม่ทิ้งกัน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 398
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนกล้วยหลวงห่วงใยไม่ทิ้งกัน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดกล้วยหลวง

ไฟล์ภาพประกอบ

ผู้สูงวัยฯกล้วยหลวง_๑๘๐๕๐๔_0001.jpgผู้สูงวัยฯกล้วยหลวง_๑๘๐๕๐๔_0002.jpgผู้สูงวัยฯกล้วยหลวง_๑๘๐๕๐๔_0003.jpgผู้สูงวัยฯกล้วยหลวง_๑๘๐๕๐๔_0004.jpgผู้สูงวัยฯกล้วยหลวง_๑๘๐๕๐๔_0005.jpgผู้สูงวัยฯกล้วยหลวง_๑๘๐๕๐๔_0006.jpgผู้สูงวัยฯกล้วยหลวง_๑๘๐๕๐๔_0007.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ