โครงการชะลอภาวะไตวายผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ภาคีสุขภาพ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 735
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการชะลอภาวะไตวายผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ภาคีสุขภาพ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ.รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ชะลอไตวาย ศมก._๑๘๐๕๐๔_0001.jpgชะลอไตวาย ศมก._๑๘๐๕๐๔_0004.jpgชะลอไตวาย ศมก._๑๘๐๕๐๔_0003.jpgชะลอไตวาย ศมก._๑๘๐๕๐๔_0005.jpgชะลอไตวาย ศมก._๑๘๐๕๐๔_0007.jpgชะลอไตวาย ศมก._๑๘๐๕๐๔_0017.jpgชะลอไตวาย ศมก._๑๘๐๕๐๔_0015.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ