โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการชุมชนหนองหัวหงอก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 422
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการชุมชนหนองหัวหงอก ในวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ.วัดบ้านหนองหัวหงอก

ไฟล์ภาพประกอบ

ผู้ดูแลผู้ป่วยฯหนองหัวหงอก_๑๘๐๔๓๐_0008.jpgผู้ดูแลผู้ป่วยฯหนองหัวหงอก_๑๘๐๔๓๐_0010.jpgผู้ดูแลผู้ป่วยฯหนองหัวหงอก_๑๘๐๔๓๐_0011.jpgผู้ดูแลผู้ป่วยฯหนองหัวหงอก_๑๘๐๔๓๐_0001.jpgผู้ดูแลผู้ป่วยฯหนองหัวหงอก_๑๘๐๔๓๐_0006.jpgผู้ดูแลผู้ป่วยฯหนองหัวหงอก_๑๘๐๔๓๐_0007.jpgผู้ดูแลผู้ป่วยฯหนองหัวหงอก_๑๘๐๔๓๐_0014.jpgผู้ดูแลผู้ป่วยฯหนองหัวหงอก_๑๘๐๔๓๐_0022.jpgผู้ดูแลผู้ป่วยฯหนองหัวหงอก_๑๘๐๔๓๐_0023.jpgผู้ดูแลผู้ป่วยฯหนองหัวหงอก_๑๘๐๔๓๐_0020.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ