โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนกล้วยแพะห่วงใยไม่ทิ้งกัน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 412
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชุมชนกล้วยแพะห่วงใยไม่ทิ้งกัน ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกล้วยแพะ

ไฟล์ภาพประกอบ

กล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0004.jpgกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0021.jpgกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0006.jpgกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0011.jpgกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0014.jpgกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0018.jpgกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0016.jpgกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0001.jpgกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0008.jpgกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0006.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ