โครงการส่งเสริมสุขภาพไม่ล้มไม่ลืม ไม่ซึมไม่เศร้า ทานข้าวอร่อยในผู้สูงอายุเขตรพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 1120
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพไม่ล้มไม่ลืม ไม่ซึมไม่เศร้า ทานข้าวอร่อยในผู้สูงอายุเขตรพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง ในวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนจิตต์อารีย์

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0001.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0002.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0003.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0004.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0005.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0006.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0009.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0012.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0015.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0018.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0019.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0024.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0025.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0016.jpgคก.ตำบลพระบาท_๑๘๐๔๒๕_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ