โครงการลดอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำ ชุมชนกาศเมฆ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 471
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการลดอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำ ชุมชนกาศเมฆ ในวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกาศเมฆ

ไฟล์ภาพประกอบ

น้ำมันทอดซ้ำกาศเมฆ_๑๘๐๔๒๕_0001.jpgน้ำมันทอดซ้ำกาศเมฆ_๑๘๐๔๒๕_0002.jpgน้ำมันทอดซ้ำกาศเมฆ_๑๘๐๔๒๕_0003.jpgน้ำมันทอดซ้ำกาศเมฆ_๑๘๐๔๒๕_0004.jpgน้ำมันทอดซ้ำกาศเมฆ_๑๘๐๔๒๕_0005.jpgน้ำมันทอดซ้ำกาศเมฆ_๑๘๐๔๒๕_0012.jpgน้ำมันทอดซ้ำกาศเมฆ_๑๘๐๔๒๕_0014.jpgน้ำมันทอดซ้ำกาศเมฆ_๑๘๐๔๒๕_0020.jpgน้ำมันทอดซ้ำกาศเมฆ_๑๘๐๔๒๕_0003.jpgน้ำมันทอดซ้ำกาศเมฆ_๑๘๐๔๒๕_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ