โครงการลดอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำ ชุมชนแพะดอนตัน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 469
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจักพงษ์  ธรรมใจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการลดอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำ ชุมชนแพะดอนตัน ในวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพะดอนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

น้ำมันทอดซ้ำแพะดอนตั_๑๘๐๔๒๕_0003.jpgน้ำมันทอดซ้ำแพะดอนตั_๑๘๐๔๒๕_0004.jpgน้ำมันทอดซ้ำแพะดอนตั_๑๘๐๔๒๕_0005.jpgน้ำมันทอดซ้ำแพะดอนตั_๑๘๐๔๒๕_0007.jpgน้ำมันทอดซ้ำแพะดอนตั_๑๘๐๔๒๕_0008.jpgน้ำมันทอดซ้ำแพะดอนตั_๑๘๐๔๒๕_0012.jpgน้ำมันทอดซ้ำแพะดอนตั_๑๘๐๔๒๕_0013.jpgน้ำมันทอดซ้ำแพะดอนตั_๑๘๐๔๒๕_0014.jpgน้ำมันทอดซ้ำแพะดอนตั_๑๘๐๔๒๕_0015.jpgน้ำมันทอดซ้ำแพะดอนตั_๑๘๐๔๒๕_0016.jpgน้ำมันทอดซ้ำแพะดอนตั_๑๘๐๔๒๕_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ