โครงการห่วงใยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลกล้วยแพะ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 445
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการห่วงใยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลกล้วยแพะ ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ.วัดกล้วยม่วง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0001.jpgคก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0004.jpgคก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0006.jpgคก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0007.jpgคก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0009.jpgคก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0010.jpgคก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0011.jpgคก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0016.jpgคก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0018.jpgคก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0003.jpgคก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0006.jpgคก.ตำบลกล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๕_0015.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ