โครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 780
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในเขต รพ.สต.บ้านแม่กืย ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดแม่กืย

ไฟล์ภาพประกอบ

แผน62 รพ.สต.กืย_180420_0044.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0042.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0045.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0041.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0001.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0002.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0005.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0011.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0017.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0033.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0039.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0050.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0016.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0022.jpgแผน62 รพ.สต.กืย_180420_0037.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ