โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 1194
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ ในวันที่ 19/20 เมษายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดกล้วยหลวงและวัดกล้วยแพะ

ไฟล์ภาพประกอบ

อสค.กล้วยหลวง_180420_0002.jpgอสค.กล้วยหลวง_180420_0003.jpgอสค.กล้วยหลวง_180420_0006.jpgอสค.กล้วยหลวง_180420_0007.jpgอสค.กล้วยหลวง_180420_0010.jpgอสค.กล้วยหลวง_180420_0013.jpgอสค.กล้วยหลวง_180420_0011.jpgอสค.กล้วยหลวง_180420_0014.jpgอสค.กล้วยหลวง_180420_0015.jpgอสค.กล้วยหลวง_180420_0016.jpgอสค.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๐_0002.jpgอสค.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๐_0005.jpgอสค.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๐_0006.jpgอสค.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๐_0008.jpgอสค.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๐_0010.jpgอสค.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๐_0013.jpgอสค.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๐_0014.jpgอสค.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๐_0015.jpgอสค.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๐_0017.jpgอสค.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๒๐_0019.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ