โครงการชุมชนต้นแบบ คนต้นแบบ ลดเสี่ยง ลดโรคแบบยั่งยืน ชุมชนป่าแลว1

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 562
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนต้นแบบ คนต้นแบบ ลดเสี่ยง ลดโรคแบบยั่งยืน ชุมชนป่าแลว1 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าแลว1 

ไฟล์ภาพประกอบ

ชุมชนต้นแบบ ป่าแลว1_๑๘๐๔๐๙_0013.jpgชุมชนต้นแบบ ป่าแลว1_๑๘๐๔๐๙_0014.jpgชุมชนต้นแบบ ป่าแลว1_๑๘๐๔๐๙_0013.jpgชุมชนต้นแบบ ป่าแลว1_๑๘๐๔๐๙_0012.jpgชุมชนต้นแบบ ป่าแลว1_๑๘๐๔๐๙_0011.jpgชุมชนต้นแบบ ป่าแลว1_๑๘๐๔๐๙_0015.jpgชุมชนต้นแบบ ป่าแลว1_๑๘๐๔๐๙_0005.jpgชุมชนต้นแบบ ป่าแลว1_๑๘๐๔๐๙_0004.jpgชุมชนต้นแบบ ป่าแลว1_๑๘๐๔๐๙_0002.jpgชุมชนต้นแบบ ป่าแลว1_๑๘๐๔๐๙_0007.jpgชุมชนต้นแบบ ป่าแลว1_๑๘๐๔๐๙_0003.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ