โครงการชมรมรักษ์สุขภาพ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลป

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 1477
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการชมรมรักษ์สุขภาพ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลป ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

บาสโลปศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๔๐๙_0022.jpgบาสโลปศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๔๐๙_0023.jpgบาสโลปศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๔๐๙_0027.jpgบาสโลปศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๔๐๙_0028.jpgบาสโลปศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๔๐๙_0025.jpgบาสโลปศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๔๐๙_0018.jpgบาสโลปศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๔๐๙_0012.jpgบาสโลปศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๔๐๙_0006.jpgบาสโลปศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๔๐๙_0001.jpgบาสโลปศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๔๐๙_0007.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ