โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุกในสตรีอายุ 30-60ปี รพ.สต บ้านกล้วยแพะ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 985
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุกในสตรีอายุ 30-60ปี รพ.สต บ้านกล้วยแพะ ในวันที่ 6-7 เมษายน 2561 ณ.ชุมชนกล้วยหลวงและชุมชนกล้วยแพะ 

ไฟล์ภาพประกอบ

คัดกรองมะเร็ง รพสต.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๐๙_0004.jpgคัดกรองมะเร็ง รพสต.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๐๙_0005.jpgคัดกรองมะเร็ง รพสต.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๐๙_0006.jpgคัดกรองมะเร็ง รพสต.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๐๙_0009.jpgคัดกรองมะเร็ง รพสต.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๐๙_0011.jpgคัดกรองมะเร็ง รพสต.กล้วยแพะ_๑๘๐๔๐๙_0008.jpgคัดกรองมะเร็งวันที่2_๑๘๐๔๐๙_0002.jpgคัดกรองมะเร็งวันที่2_๑๘๐๔๐๙_0005.jpgคัดกรองมะเร็งวันที่2_๑๘๐๔๐๙_0006.jpgคัดกรองมะเร็งวันที่2_๑๘๐๔๐๙_0011.jpgคัดกรองมะเร็งวันที่2_๑๘๐๔๐๙_0013.jpgคัดกรองมะเร็งวันที่2_๑๘๐๔๐๙_0016.jpgคัดกรองมะเร็งวันที่2_๑๘๐๔๐๙_0008.jpgคัดกรองมะเร็งวันที่2_๑๘๐๔๐๙_0014.jpgคัดกรองมะเร็งวันที่2_๑๘๐๔๐๙_0003.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ