โครงการตรวจสอบก่อนซื้อ ได้ประโยชน์ก่อนกิน ชุมชนกลางทุ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 414
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจสอบก่อนซื้อ ได้ประโยชน์ก่อนกิน ชุมชนกลางทุ่ง ในวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกลางทุ่ง

ไฟล์ภาพประกอบ

ตรวจก่อนซื้อกลางทุ่ง_๑๘๐๔๐๙_0001.jpgตรวจก่อนซื้อกลางทุ่ง_๑๘๐๔๐๙_0002.jpgตรวจก่อนซื้อกลางทุ่ง_๑๘๐๔๐๙_0004.jpgตรวจก่อนซื้อกลางทุ่ง_๑๘๐๔๐๙_0005.jpgตรวจก่อนซื้อกลางทุ่ง_๑๘๐๔๐๙_0006.jpgตรวจก่อนซื้อกลางทุ่ง_๑๘๐๔๐๙_0007.jpgตรวจก่อนซื้อกลางทุ่ง_๑๘๐๔๐๙_0008.jpgตรวจก่อนซื้อกลางทุ่ง_๑๘๐๔๐๙_0009.jpgตรวจก่อนซื้อกลางทุ่ง_๑๘๐๔๐๙_0011.jpgตรวจก่อนซื้อกลางทุ่ง_๑๘๐๔๐๙_0013.jpgตรวจก่อนซื้อกลางทุ่ง_๑๘๐๔๐๙_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ