โครงการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพจิตและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 458
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพจิตและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ.รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

สุขภาพจิตศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๓๒๖_0013.jpgสุขภาพจิตศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๓๒๖_0016.jpgสุขภาพจิตศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๓๒๖_0007.jpgสุขภาพจิตศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๓๒๖_0012.jpgสุขภาพจิตศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๓๒๖_0009.jpgสุขภาพจิตศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๓๒๖_0008.jpgสุขภาพจิตศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๓๒๖_0002.jpgสุขภาพจิตศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๓๒๖_0001.jpgสุขภาพจิตศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๓๒๖_0005.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ