โครงการส่งเสริมสุขภาพเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3อ 2ส ของชุมชนธนวรรณ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 1081
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3อ 2ส ของชุมชนธนวรรณ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนธนวรรณ

ไฟล์ภาพประกอบ

อบรมธนวรรณ_๑๗๐๘๑๕_0013.jpgอบรมธนวรรณ_๑๗๐๘๑๕_0012.jpgอบรมธนวรรณ_๑๗๐๘๑๕_0010.jpgอบรมธนวรรณ_๑๗๐๘๑๕_0003.jpgอบรมธนวรรณ_๑๗๐๘๑๕_0006.jpgอบรมธนวรรณ_๑๗๐๘๑๕_0008.jpgอบรมธนวรรณ_๑๗๐๘๑๕_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ