โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนทุ่งกู่ด้าย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 1052
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงษ์  ไชยเชียงของ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนทุ่งกู่ด้าย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ.วัดทุ่งกู่ด้าย

ไฟล์ภาพประกอบ

สุขภาพจิตทุ่งกู่ด้าย_๑๗๐๘๐๗_0001.jpgสุขภาพจิตทุ่งกู่ด้าย_๑๗๐๘๐๗_0002.jpgสุขภาพจิตทุ่งกู่ด้าย_๑๗๐๘๐๗_0003.jpgสุขภาพจิตทุ่งกู่ด้าย_๑๗๐๘๐๗_0005.jpgสุขภาพจิตทุ่งกู่ด้าย_๑๗๐๘๐๗_0007.jpgสุขภาพจิตทุ่งกู่ด้าย_๑๗๐๘๐๗_0008.jpgสุขภาพจิตทุ่งกู่ด้าย_๑๗๐๘๐๗_0009.jpgสุขภาพจิตทุ่งกู่ด้าย_๑๗๐๘๐๗_0011.jpgสุขภาพจิตทุ่งกู่ด้าย_๑๗๐๘๐๗_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ