โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 515
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง กิจกรรมที่ 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนจิตต์อารี

ไฟล์ภาพประกอบ

โทกหัวช้าง_๑๗๐๘๐๗_0019.jpgโทกหัวช้าง_๑๗๐๘๐๗_0018.jpgโทกหัวช้าง_๑๗๐๘๐๗_0017.jpgโทกหัวช้าง_๑๗๐๘๐๗_0015.jpgโทกหัวช้าง_๑๗๐๘๐๗_0011.jpgโทกหัวช้าง_๑๗๐๘๐๗_0004.jpgโทกหัวช้าง_๑๗๐๘๐๗_0005.jpgโทกหัวช้าง_๑๗๐๘๐๗_0006.jpgโทกหัวช้าง_๑๗๐๘๐๗_0010.jpgโทกหัวช้าง_๑๗๐๘๐๗_0008.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ