โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 5215
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย

ไฟล์ภาพประกอบ

ศูนย์เด็กป่ากล้วย_๑๗๐๘๐๗_0002.jpgศูนย์เด็กป่ากล้วย_๑๗๐๘๐๗_0001.jpgศูนย์เด็กป่ากล้วย_๑๗๐๘๐๗_0003.jpgศูนย์เด็กป่ากล้วย_๑๗๐๘๐๗_0004.jpgศูนย์เด็กป่ากล้วย_๑๗๐๘๐๗_0006.jpgศูนย์เด็กป่ากล้วย_๑๗๐๘๐๗_0007.jpgศูนย์เด็กป่ากล้วย_๑๗๐๘๐๗_0009.jpgศูนย์เด็กป่ากล้วย_๑๗๐๘๐๗_0010.jpgศูนย์เด็กป่ากล้วย_๑๗๐๘๐๗_0011.jpgศูนย์เด็กป่ากล้วย_๑๗๐๘๐๗_0005.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ