โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 417
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  สีตาบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง ใันวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง

ไฟล์ภาพประกอบ

ศูนย์เด็กหนองยาง_๑๗๐๘๐๗_0019.jpgศูนย์เด็กหนองยาง_๑๗๐๘๐๗_0016.jpgศูนย์เด็กหนองยาง_๑๗๐๘๐๗_0009.jpgศูนย์เด็กหนองยาง_๑๗๐๘๐๗_0003.jpgศูนย์เด็กหนองยาง_๑๗๐๘๐๗_0005.jpgศูนย์เด็กหนองยาง_๑๗๐๘๐๗_0013.jpgศูนย์เด็กหนองยาง_๑๗๐๘๐๗_0007.jpgศูนย์เด็กหนองยาง_๑๗๐๘๐๗_0020.jpgศูนย์เด็กหนองยาง_๑๗๐๘๐๗_0015.jpgศูนย์เด็กหนองยาง_๑๗๐๘๐๗_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ