โครงการไร่ข่วงเปากำจัดขยะถูกวิถีปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 447
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการไร่ข่วงเปากำจัดขยะถูกวิถีปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2560 

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ขยะบ้านไร่ข่วงเปา_๑๗๐๗๑๗_0002.jpgคก.ขยะบ้านไร่ข่วงเปา_๑๗๐๗๑๗_0016.jpgคก.ขยะบ้านไร่ข่วงเปา_๑๗๐๗๑๗_0004.jpgคก.ขยะบ้านไร่ข่วงเปา_๑๗๐๗๑๗_0018.jpgคก.ขยะบ้านไร่ข่วงเปา_๑๗๐๗๑๗_0014.jpgคก.ขยะบ้านไร่ข่วงเปา_๑๗๐๗๑๗_0009.jpgคก.ขยะบ้านไร่ข่วงเปา_๑๗๐๗๑๗_0007.jpgคก.ขยะบ้านไร่ข่วงเปา_๑๗๐๗๑๗_0019.jpgคก.ขยะบ้านไร่ข่วงเปา_๑๗๐๗๑๗_0017.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ