โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 476
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ และ นายอ็อด ตาเต็มดวง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560 ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด

ไฟล์ภาพประกอบ

ศูนย์บุญเกิด2560_๑๗๐๗๑๗_0013.jpgศูนย์บุญเกิด2560_๑๗๐๗๑๗_0019.jpgศูนย์บุญเกิด2560_๑๗๐๗๑๗_0015.jpgศูนย์บุญเกิด2560_๑๗๐๗๑๗_0004.jpgศูนย์บุญเกิด2560_๑๗๐๗๑๗_0021.jpgศูนย์บุญเกิด2560_๑๗๐๗๑๗_0012.jpgศูนย์บุญเกิด2560_๑๗๐๗๑๗_0002.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ