โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 473
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายก พร้อมด้วย นายพิชาญ  อินสุข สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560 ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า

ไฟล์ภาพประกอบ

พัฒนาการ ศ.หนองห้า_๑๗๐๗๑๗_0004.jpgพัฒนาการ ศ.หนองห้า_๑๗๐๗๑๗_0003.jpgพัฒนาการ ศ.หนองห้า_๑๗๐๗๑๗_0007.jpgพัฒนาการ ศ.หนองห้า_๑๗๐๗๑๗_0013.jpgพัฒนาการ ศ.หนองห้า_๑๗๐๗๑๗_0021.jpgพัฒนาการ ศ.หนองห้า_๑๗๐๗๑๗_0001.jpgพัฒนาการ ศ.หนองห้า_๑๗๐๗๑๗_0018.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ