โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรคมะเร็งปากมดลูดและเต้านม เชิงรุกในสตรีอายุ 30-70 ปี เขต รพ.สต.บ้านฟ่อน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 460
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายจักรพงษ์  ธรรมใจ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรคมะเร็งปากมดลูดและเต้านม เชิงรุกในสตรีอายุ 30-70 ปี เขต รพ.สต.บ้านฟ่อน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ.โรงเรียนบ้านฟ่อน

ไฟล์ภาพประกอบ

มะเร็ง บ้านฟ่อน_๑๗๐๖๑๙_0013.jpgมะเร็ง บ้านฟ่อน_๑๗๐๖๑๙_0009.jpgมะเร็ง บ้านฟ่อน_๑๗๐๖๑๙_0002.jpgมะเร็ง บ้านฟ่อน_๑๗๐๖๑๙_0001.jpgมะเร็ง บ้านฟ่อน_๑๗๐๖๑๙_0005.jpgมะเร็ง บ้านฟ่อน_๑๗๐๖๑๙_0006.jpgมะเร็ง บ้านฟ่อน_๑๗๐๖๑๙_0003.jpgมะเร็ง บ้านฟ่อน_๑๗๐๖๑๙_0011.jpgมะเร็ง บ้านฟ่อน_๑๗๐๖๑๙_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ