โครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนหนองหัวหงอก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 443
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนหนองหัวหงอก ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ.วัดหนองหัวหงอก

ไฟล์ภาพประกอบ

หนองหัวหงอก_๑๗๐๖๑๙_0001.jpgหนองหัวหงอก_๑๗๐๖๑๙_0002.jpgหนองหัวหงอก_๑๗๐๖๑๙_0005.jpgหนองหัวหงอก_๑๗๐๖๑๙_0008.jpgหนองหัวหงอก_๑๗๐๖๑๙_0010.jpgหนองหัวหงอก_๑๗๐๖๑๙_0017.jpgหนองหัวหงอก_๑๗๐๖๑๙_0020.jpgหนองหัวหงอก_๑๗๐๖๑๙_0011.jpgหนองหัวหงอก_๑๗๐๖๑๙_0012.jpgหนองหัวหงอก_๑๗๐๖๑๙_0007.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ