โครงการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในชุมชนแพะดอนตัน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 423
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในชุมชนแพะดอนตัน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแพะดอนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

หลอดเลือดแพะดอนตัน_๑๗๐๖๑๙_0018.jpgหลอดเลือดแพะดอนตัน_๑๗๐๖๑๙_0016.jpgหลอดเลือดแพะดอนตัน_๑๗๐๖๑๙_0015.jpgหลอดเลือดแพะดอนตัน_๑๗๐๖๑๙_0014.jpgหลอดเลือดแพะดอนตัน_๑๗๐๖๑๙_0008.jpgหลอดเลือดแพะดอนตัน_๑๗๐๖๑๙_0007.jpgหลอดเลือดแพะดอนตัน_๑๗๐๖๑๙_0009.jpgหลอดเลือดแพะดอนตัน_๑๗๐๖๑๙_0003.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ