โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านแพะดอนตัน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 779
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านแพะดอนตัน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพะดอนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกแพะดอนตัน_๑๗๐๖๐๕_0017.jpgไข้เลือดออกแพะดอนตัน_๑๗๐๖๐๕_0008.jpgไข้เลือดออกแพะดอนตัน_๑๗๐๖๐๕_0011.jpgไข้เลือดออกแพะดอนตัน_๑๗๐๖๐๕_0012.jpgไข้เลือดออกแพะดอนตัน_๑๗๐๖๐๕_0004.jpgไข้เลือดออกแพะดอนตัน_๑๗๐๖๐๕_0003.jpgไข้เลือดออกแพะดอนตัน_๑๗๐๖๐๕_0006.jpgไข้เลือดออกแพะดอนตัน_๑๗๐๖๐๕_0007.jpgไข้เลือดออกแพะดอนตัน_๑๗๐๖๐๕_0015.jpgไข้เลือดออกแพะดอนตัน_๑๗๐๖๐๕_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ