โครงการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในชุมชนศรีปงชัย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 514
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันในชุมชนศรีปงชัย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีปงชัย

ไฟล์ภาพประกอบ

หลอดเลือดศรีปงชัย_๑๗๐๖๐๕_0015.jpgหลอดเลือดศรีปงชัย_๑๗๐๖๐๕_0016.jpgหลอดเลือดศรีปงชัย_๑๗๐๖๐๕_0013.jpgหลอดเลือดศรีปงชัย_๑๗๐๖๐๕_0002.jpgหลอดเลือดศรีปงชัย_๑๗๐๖๐๕_0003.jpgหลอดเลือดศรีปงชัย_๑๗๐๖๐๕_0014.jpgหลอดเลือดศรีปงชัย_๑๗๐๖๐๕_0020.jpgหลอดเลือดศรีปงชัย_๑๗๐๖๐๕_0019.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ