โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านธนวรรณ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 475
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านธนวรรณ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนธนวรรณ

ไฟล์ภาพประกอบ

HT&DM ธนวรรณ_๑๗๐๖๐๕_0011.jpgHT&DM ธนวรรณ_๑๗๐๖๐๕_0010.jpgHT&DM ธนวรรณ_๑๗๐๖๐๕_0004.jpgHT&DM ธนวรรณ_๑๗๐๖๐๕_0001.jpgHT&DM ธนวรรณ_๑๗๐๖๐๕_0002.jpgHT&DM ธนวรรณ_๑๗๐๖๐๕_0006.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ