โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านป่ากล้วย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 478
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านป่ากล้วย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ.วัดป่ากล้วย

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกป่ากล้วย_๑๗๐๖๐๕_0010.jpgไข้เลือดออกป่ากล้วย_๑๗๐๖๐๕_0009.jpgไข้เลือดออกป่ากล้วย_๑๗๐๖๐๕_0008.jpgไข้เลือดออกป่ากล้วย_๑๗๐๖๐๕_0007.jpgไข้เลือดออกป่ากล้วย_๑๗๐๖๐๕_0005.jpgไข้เลือดออกป่ากล้วย_๑๗๐๖๐๕_0003.jpgไข้เลือดออกป่ากล้วย_๑๗๐๖๐๕_0004.jpgไข้เลือดออกป่ากล้วย_๑๗๐๖๐๕_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ