โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 416
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ.วัดป่าตันกุมเมือง

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกป่าตัน_๑๗๐๖๐๕_0001.jpgไข้เลือดออกป่าตัน_๑๗๐๖๐๕_0002.jpgไข้เลือดออกป่าตัน_๑๗๐๖๐๕_0003.jpgไข้เลือดออกป่าตัน_๑๗๐๖๐๕_0004.jpgไข้เลือดออกป่าตัน_๑๗๐๖๐๕_0005.jpgไข้เลือดออกป่าตัน_๑๗๐๖๐๕_0006.jpgไข้เลือดออกป่าตัน_๑๗๐๖๐๕_0008.jpgไข้เลือดออกป่าตัน_๑๗๐๖๐๕_0007.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ